en-USvi-VN
Bảng giá HSX HNX UPCOM

Chọn mã CK
Chọn mã CK
Chọn mã CK

HOSE
HNX
UPCOM
Phân tích kỹ thuật
  Số lượng Khối lượng Giá trị
Cổ phiếu tăng giá - - -
Cổ phiếu giảm giá - - -
Cổ phiếu đứng giá - - -
Mã CK TC Đóng cửa Thay đổi %
Mã CK TC Đóng cửa Thay đổi %
Mã CK TC Đóng cửa KLGD (CK) %
Mã CK TC Đóng cửa KL mua %
Mã CK TC Đóng cửa KL bán %
Thông tin tổng hợp
Ngày          
Qui mô giao dịch
Khớp lệnh:          
Thỏa thuận:          
Tổng cộng          
Giao dịch NĐTNN
Mua          
Thỏa thuận:          
Bán          
Thỏa thuận:          
Chênh lệch          
Cung cầu
Tăng          
Tăng trần:          
Giảm          
Giảm sàn:          
Chênh lệch          
Tổng lệnh mua          
Tổng lệnh bán          
Chênh lệch:          
Khối lượng đặt mua:          
Khối lượng đặt bán:          
Chênh lệch: