en-USvi-VN
Bảng giá HSX HNX UPCOM

Chọn mã CK
Chọn mã CK
Chọn mã CK

Số lượng công ty
Lĩnh vực Số lượng công ty
Biểu đồ tỷ lệ tăng giảm giá trị
Khối lượng giao dịch
Lĩnh vực Khối lượng Thay đổi
Tỷ trọng khối lượng giao dịch
Số lượng công ty
Lĩnh vực Giá trị Thay đổi
Tỷ trọng giá trị giao dịch
Lĩnh vực Nước ngoài bán Nước ngoài mua
Thống kê theo: 
Mã CK
Công ty
Đóng
cửa
Thay đổi
  (%)
Khối lượng
giao dịch
Giá trị
giao dịch
(Triệu)
Vốn hóa thị trường
(Triệu)
EPS
P/E
P/B
Sàn