en-USvi-VN
Bảng giá HSX HNX UPCOM

Chọn mã CK
Chọn mã CK
Chọn mã CK
Sàn Công ty
Chọn sàn Ngày giao dịch  
Tải về
Lịch sử giá
Thống kê đặt lệnh
Thống kê Index
Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài
Ngày TC Trần Sàn Mở
cửa
Đóng
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
Trung
bình
Thay đổi giá Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch(Triệu)
+/- % Khớp lệnh Thỏa thuận Tổng cộng Khớp lệnh Thỏa thuận Tổng cộng