en-USvi-VN
Bảng giá HSX HNX UPCOM

Chọn mã CK
Chọn mã CK
Chọn mã CK

Danh sách trái phiếu
Chọn trái phiếu Chọn loại Từ ngày Đến ngày
Ngày giao dịch Mã TP Coupon TGLH còn lại Giá đóng cửa
(nghìn đồng)
Lợi suất đóng cửa Khối lượng giao dịch Giá trị giao dịch
(triệu đồng)
Trở lại