en-USvi-VN
Bảng giá HSX HNX UPCOM

Chọn mã CK
Chọn mã CK
Chọn mã CK
Trong ngày|Lịch sử
Biểu đồ giá và giao dịch
Biến động giá
Giá đóng cửa(VNĐ)  
Giá cao nhất hôm nay  
Giá thấp nhất hôm nay  
Cao nhất 52 tuần  
Thấp nhất 52 tuần  
% Giá hôm nay  
% tuần qua  
% 1 tháng qua  
% 3 tháng qua  
% 6 tháng qua  
% Từ đầu năm  
Thanh khoản
KLGD trung bình 10 ngày  
GTGD trung bình 10 ngày  
KLGD trung bình 20 ngày  
GTGD trung bình 20 ngày  
KLGD trung bình 2 tháng  
GTGD trung bình 2 tháng  
KLGD trung bình 6 tháng  
GTGD trung bình 6 tháng  
KLGD trung bình 1 năm  
GTGD trung bình 1 năm  
Giá trị giao dịch so với thị trường (%)  
Độ rủi do của thị trường
Độ lệch chuẩn theo năm  
Hệ số Beta  
VaR 95% Bằng ngày %  
VaR 99% Ngày %  
VaR 95% Bằng tuần %  
VaR 99% tuần  
Truy vấn giá
Từ ngày Đến ngày
Ngày Thay đổi giá Mở
cửa
Đóng
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
KLGD GTGD
(Tỷ)
KL
đặt mua
KL
đặt bán
NN mua NN bán KL còn được
phép mua
KL GT (Tỷ) KL GT (Tỷ)